RKVV Fiducia

Nieuwe maatregelen

Nieuwe maatregelen

Geplaatst op: 27/11/2021

De Rips, 27-11-2021
Beste leden e/o ouders van leden,
Zoals jullie hebben kunnen vernemen zijn er door de overheid opnieuw maatregelingen genomen door het hoge aantal coronabesmettingen. De amateursport wordt hiermee wederom getroffen met ingang van zondag 28 November 17.00uur.
Bij vele van jullie is er onduidelijkheid omtrent wedstrijden en trainingen. Op dit moment heeft de overheid besloten dat sportparken na 17.00 uur gesloten moeten zijn. Dit houd dus in dat er géén trainingen plaats zouden kunnen vinden. De KNVB is in overleg met de overheid om hierin een schikking te vinden om het mogelijk te maken wel te kunnen trainen ná 17.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande link naar het bericht van de KNVB.
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/65536/knvb-vraagt-tweede-kamer-om- trainen-na-17-uur-te-bespreken
Als bestuur zijn we, net zoals de KNVB, van mening dat het (vooral voor senioren) om meerdere redenen cruciaal is om te kunnen trainen ter voorbereiding op wedstrijden.
In afwachting van de berichtgeving vanuit de overheid en de KNVB zijn de trainingen tot en met aanstaande dinsdag 30 November afgelast. Indien er meer bekend is zullen jullie daarover tijdig bericht worden. Geplande wedstrijden die voor 17.00 gespeeld kunnen worden blijven, zonder tegenbericht, vooralsnog staan.
Het blijft een vervelende periode en het vergt veel van iedereen. We rekenen op jullie begrip hierin. Blijf gezond!
Met vriendelijke groet, Bestuur RKVV Fiducia