RKVV Fiducia

CORONA PROTOCOL

CORONA PROTOCOL

Geplaatst op: 11/09/2020

 

 

 

Corona richtlijnen RKVV Fiducia                                                    11-09-2020

 

 

Inmiddels is het seizoen 2020-2021 van start gegaan en willen wij als RKVV Fiducia zorgvuldig met de Corona situatie omgaan. Hierbij volgen we de richtlijnen vanuit het RIVM, de KNVB en de gemeente Gemert-Bakel. Hoewel er in de voorbije maanden een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd, gelden er nog altijd strikte Corona maatregelen. Vanuit RKVV Fiducia hebben we een protocol opgesteld waarin we deze regels omschrijven omtrent het bezoek van kantine, kleedkamers, trainingen en wedstrijden. Een oproep aan alle leden c.q. bezoekers om deze voorafgaand goed door te nemen.

 

Algemene uitgangspunten en instructies

 • Blijf thuis bij klachten.
 • Pas hygiëne toe. Was vaak je handen met water en zeep.
 • Volwassenen: houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Geforceerd stemgebruik is langs de lijn niet toegestaan.
 • Maximaal 250 toeschouwers op het sportpark.
 • Schud geen handen; Kantine
 • Bij binnenkomst van de kantine wordt u de mogelijkheid geboden uw handen te desinfecteren. Wij vragen u dan ook dit te doen.
 • Tevens liggen hier aanwezigheidsregistratieformulieren klaar.
 • Beperk je bezoek binnen aan de kantine zoveel mogelijk. Waar mogelijk consumeer je buiten op de aangegeven locaties.
 • Hierbij gelden uitsluitend zitplekken binnen en buiten. En bewaak hierbij te allen tijde de onderlinge afstand. Het is enkel toegestaan in de kantine te verblijven wanneer u een vaste zitplaats heeft en het registratieformulier getekend heeft.
 • Bestellingen kunnen per tafel c.q. team door één persoon worden geplaatst en opgehaald.
 • Betaal zoveel mogelijk met de pin en of gepast.
 • Per toiletruimte geldt een maximum van twee personen.
 • De club zal zoveel mogelijk faciliteren om het haar bezoekers gemakkelijker te maken aan deze voorschriften te voldoen.
 • Volg te allen tijde de instructies op van het kantinepersoneel.

 

Kleedkamers:

 • Per kleedkamer mogen er maximaal 5 personen tegelijk binnen zijn. Er mogen maximaal 2 personen tegelijk douchen, in verband met de 1,5 meter afstand. Dit staat op de deur nogmaals aangegeven.
 • Op iedere deur van de kleedkamers is aangegeven hoeveel volwassenen zich maximaal in deze ruimten mogen bevinden. Dit geldt ook bij eventuele besprekingen. Mocht dit hinder opleveren, dan biedt een bespreking op het veld wellicht uitkomst.
 • Probeer zo snel mogelijk te douchen zodat de kleedkamers niet langer bezet zijn dan nodig.
 • Wanneer een team klaar is met douchen, is de leider verantwoordelijk voor het schoonmaken van de doucheknoppen en deurklinken. Dit geldt ook voor de kleedkamers van de tegenstander. Materiaal hiervoor ligt klaar in de kleedkamers.

 

Trainingen:

 • Jeugd: Iedereen komt omgekleed naar het sportpark toe.
 • Kleedkamers zijn gesloten voor jeugdteams.
 • Voor de senioren en eventueel de huidige JO19 is er de gelegenheid om te douchen, na de training.
 • Trainingsmaterialen zoals hoedjes, ballen en pionnen worden na gebruik schoongemaakt. De trainer is hier verantwoordelijk voor.
 • Indien nodig zijn de toiletten wel beschikbaar voor gebruik.
 • Publiek is tijdens jeugdtrainingen niet welkom. Ouders/verzorgers kunnen kinderen afzetten voor de poort en na de training daar weer ophalen, op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Via de ingang binnen komen en na de training via de achterzijde bij de poort eruit.
 • Publiek bij de senioren is welkom mits de 1,5 meter in acht wordt genomen.
 • Voor de senioren is er een mogelijkheid om na de training op donderdag te douchen. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen zoals benoemd bij het punt gebruik kleedkamers.

 

Wedstrijden:

 • Seniorenteams krijgen 2 kleedkamers toegewezen, zodat iedereen zich zo goed mogelijk kan verspreiden en zo de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Geblesseerde spelers, wisselspelers en leiders blijven zoveel mogelijk buiten.
 • De teams mogen in hun aangewezen kleedkamer(s) omkleden en douchen, met inachtneming van de 1,5m regel.
 • Beperk het kleedkamerbezoek zoveel mogelijk en hou het zo kort mogelijk.
 • We adviseren een mondkapje te dragen in de auto wanneer er personen uit meerdere huishoudens in één auto zitten. Men is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een mondkapje.
 • Teams houden zelf de 1,5 meter in acht bij de warming up, de wedstrijden (ook in en rond de dug-out), maar ook in de rust en na afloop van de wedstrijd.
 • Het team blijft na de warming up op het veld, om direct aan de wedstrijd te beginnen. Wedstrijdbesprekingen worden op of naast het veld gehouden.
 • Waar mogelijk blijft het team in de rust op het veld
 • Beperk zoveel mogelijk de contactmomenten zoals bij het vieren van een doelpunt of bij een wissel.
 • Toeschouwers bij wedstrijden zijn wel toegestaan mits 1,5 meter in acht genomen. Verdeel je rondom het veld maar buiten de afrastering.
 • Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar in de dug-out en kleedlokalen. In de dug-out mogen 2 personen zitten. Daarnaast worden extra stoelen opgesteld, in de richting van de eigen cornervlag. Alle stoelen staan op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Er worden geen bidons beschikbaar gesteld vanuit de vereniging. Iedereen moet voor haar/zijn eigen bidon zorgen.
 • Er worden geen waterzakken en sponzen beschikbaar gesteld.
 • Leiders zijn verantwoordelijk om de vlaggen na afloop van de wedstrijd schoon te maken.
 • Iedereen heeft een eigen bidon, er wordt geen ranja geschonken na de wedstrijd, dit i.v.m. de hygiëne.

Scheidsrechters:

 • De scheidsrechters schudden geen handen en houden gesprekken met assistenten zoveel mogelijk buiten.
 • Verder het advies om de spelerspas controle uit te voeren voor de warming-up.

 

Bovenstaande richtlijnen zijn een aanvulling op de richtlijnen van overheid en RIVM. Een belangrijk advies willen we hier nog even herhalen: als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus: blijf dan thuis en kom niet naar het sportpark om zo het risico op verspreiding zo veel als mogelijk tegen te gaan.

Samen gaan we proberen om de trainingen en wedstrijden zo goed mogelijk vorm te geven. Dat zal van ons allemaal de nodige creativiteit en flexibiliteit vergen, maar als we ons hieraan houden gaat dit ongetwijfeld goed komen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen, zowel vanuit overheid/RIVM als bij de club, altijd veranderen, maar dan laten we dat meteen via de trainers en/of leiders aan jullie weten.

 

Namens bestuur en kantinepersoneel bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

 

Verdere informatie is te vinden via onderstaande links:

 

 

 

         DE VERANTWOORDELIJKHEID LIGT NOG ALTIJD

                                         BIJ JEZELF.

                HOUDT REKENING MET EEN ANDER!!!!

 

 

 

Bestuur en Jeugdbestuur Fiducia