RKVV Fiducia

Uitnodiging ledenvergadering

Uitnodiging ledenvergadering

Geplaatst op: 26/09/2019

De Rips, september 2019

 

 

 

 

Geachte leden van RKVV Fiducia.

Op vrijdag 18 oktober 2019 vindt onze algemene ledenvergadering plaats in de kantine op “sportpark De Blaarpeel”. De vergadering zal beginnen om 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende punten:

  • opening door de voorzitter Françoise v.d. Broek
  • Het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar.

De notulen zijn beschikbaar op de website van Fiducia: www.fiducia-online.n

  • Het financiële verslag door de penningmeester Toon van Zeeland
  • aansluitend verslag van de kascommissie.

Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Martien Ploegmakers

Aftredend en niet herkiesbaar Bart Martens

Aftredend en niet herkiesbaar Eduard v.d. Heijden

 

 

Mocht u zelf in het bestuur plaats willen nemen, dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris met bijvoeging van 3 handtekeningen en ten minste 1 week voor aanvang van de vergadering.

 

 

 

  • Bekendmaking Jubilarissen, deze worden gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie.
  • D’n Aftrap en Loterij.
  • Aanvulling gezocht voor onze kantine.
  • Het woord aan de commissies.
  • Afsluiting van de vergadering, en aanvang vrijwilligersavond.

 

Wanneer u verhinderd bent op deze avond zouden wij dat graag van u vernemen. U kunt zich afmelden bij Riena vd Heuvel 06-21868662 of via mail. secr.fiducia@gmail.com

 

graag zien wij u op deze avond in onze kantine