RKVV Fiducia

Verslag ledenvergadering 19 oktober 2016

verslag ledenvergadering 19 oktober 2016

Geplaatst op: 07/09/2017

Verslag jaarvergadering RKVV Fiducia woensdag 19 oktober 2016

Aanwezig is het bestuur muv Derk vd Veen (afgemeld).

Françoise opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom. Er wordt een minuut stilte gehouden voor Dhr. Mies van Bakel, oud lid van Fiducia, die zeer veel voor de club heeft betekend.

Notulen vorige vergadering. Leo Cornelissen hoorde ook bij jubilarissen, wel gehuldigd vergeten te noteren (sorry Leo).
Excuses voor het niet zo uitgebreide verslag, dit ivm het crashen van de computer.

Financieel verslag door Toon van Zeeland.
Via de beamer wordt het verslag toegelicht. Dit word aangevuld door Dhr. Frans Ploegmakers met uitleg over het werken van de stichting. Dit was wat onduidelijk en moeilijk voor de kascontrolecommissie. Deze bestond uit Hans vd Heijden, Bart vd Aa en Suzan Takken.
De commissie heeft het verslag goedgekeurd, waarvoor dank. Suzan Takken is aftredend en wordt opgevolgd door Dhr. Peter Willems.
Volgend jaar worden er ook kopieën van de rekening van de stichting getoond. Om het duidelijker te maken.
Door uitleg stichting word het ook duidelijker geeft Hans vd Heijden van de kascommissie aan.

Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Derk vd Veen. (Derk heeft al een bloemetje ontvangen en is bedankt voor zijn vele werk.).
Als kandidaat voor de sponsorcommissie wordt Bart Martens voorgedragen, en verder is Riena vd Heuvel kiesbaar als secretaris.

Stemmen worden geteld: Bart 29 voor, 2 tegen, 1 blanco
Riena 31 voor, 1 blanco.

Bart welkom bij het bestuur, Riena heeft reeds zitting in het bestuur voor de jeugd.

Huldiging jubilaris: Dit jaar is er een jubilaris en wel Roel vd Broek. Hij is 25 jaar lid van onze vereniging. Françoise doet een woordje over de carrière van Roel als voetballer en als scheidsrechter nu. Hij ontvangt een oorkonde en een bosje bloemen.

Commissies: Erika van Bakel leest het verslag van de jeugdcommissie. Frank vd Heuvel doet een woordje over de complexcommissie, en Eduard vd Heijden doet verslag over de technische commissie.
Frans Ploegmakers doet een verslag over de sponsorcommissie die nieuwe leden heeft en veel werk moet verrichten om alles glad te strijken uit het verleden. Zij lopen tegen veel misverstanden en vergeten of niet afgewerkte dingen aan. Frans geeft aan: vrijwilliger en vrijblijvend is een groot verschil. De commissie bestaat uit Puck Hendriks, die het computerwerk doet, Ronald en Bart hebben contacten met Elsendorp over shirtsponsors, dit ivm het dragen van combishirts bij de jeugd. Frans Ploegmakers en Toon vd Akker gaan op pad naar de sponsors.
Zij hebben al veel zaken in orde gemaakt, en zijn bezig met een lijst met financiële afspraken.
Sponsors zijn belangrijke pijlers bij onze club, wij moeten deze koesteren. Vooral op financieel gebied kunnen we ze niet missen.

Er komt ook een lijst met daarop de sponsors, zodat die eerst benaderd kunnen worden voor spullen en evt. kleine karweitjes. Er zijn ook sponsors die ons zo steunen.

Sponsordag is op 6 november, deze dag was een eis van het bestuur.
In de toekomst komen alle afspraken op papier staan. Frans bedankt eenieder. Er word geopperd om de lijst door te sturen naar leden en op prikbord kantine.

De website is geheel vernieuwd en in de lucht. Er zijn nog wel wat dingen in ontwikkeling.
Dit loopt via 101 media uit Milheeze.
Erika geeft haar complimenten hierover.
Bart vd Aa, geeft aan om voorrang te geven, aan het in orde maken sponsors op de website.

De activiteiten commissie heeft een nieuwe poster gemaakt, ontwikkeld door Bram van Kessel. Deel van hun nieuwe opzet.

Club van 50. Hiervoor word nieuwe aanwas gezocht, Henk Gelden is hier helemaal mee gestopt. Ook omdat hij geen respons meer kreeg van vroegen commissieleden. Henk is bedankt voor zijn werk met een bloemetje.
Françoise, Toon van Zeeland en Riena nemen het voorlopig even waar. Nieuwe mensen zijn altijd welkom.

Kaartavonden zijn weer gestart en worden goed bezocht. Dank aan Herman de Groot voor het organiseren en bijhouden van de standen. Nelly van Roy bedankt voor het verzorgen van de prijzen voor deze avonden.

Wassen van de tenues word nog steeds door Nelly gedaan, bedankt hiervoor.

D’n Aftrap: Dit jaar voor het eerst in D’n Eik in een nieuwe opzet. Jeugdmiddag prima verlopen. De avond had wat drukker gemogen, maar dat blijft ieder jaar een probleem. Ook een probleem is het verkopen van de loten, steeds meer leden geven op het laatst hun boekje nog vol en dicht terug. Misschien loten neerleggen in de kantine, en mensen zoeken voor in de Peel, volgens mensen daar komt er nooit iemand rond. Probeer je loten te verkopen, wij hebben dit nodig als club. Hierover volgt nog een terugkoppeling naar de commissie vanuit het bestuur.

Rondvraag. Teun Gerrits, Teun Fransen, Roel vd Broek, Willem Lutters, Jose vd Heijden, Tiny Beckers, Cos Schrama, Hans vd Heijden.

Teun Gerrits: trainen op do .avond door het derde team.
Scheiding door 2 en 3.
1 en 2 trainen op donderdag apart en op dinsdag samen. Hierover zijn afspraken gemaakt aan het begin van het seizoen. Ivo traint op donderdag 2 volgens afspraak ivm vorming beide teams. Zijn er in de winter weinig spelers dan sluit 2 aan bij 1.

Het derde team, ziet niet waarom zij niet kunnen aansluiten, bij twee. Hierover volgt een eindeloze discussie waar zich meerdere mensen mee gaan bemoeien. Training van drie is vrijblijvend, vaak zijn er te weinig mensen om apart te trainen. Deze problemen worden meegenomen naar de vergadering van het hoofdbestuur, en hier word op teruggekomen.
Dit probleem komt jaarlijks terug. Structureel is de stelling 1 en 2 apart, en 3 op trainingsveld.

Team 3: vraagt naar doelstelling van Ivo. Blijft moeilijk, Duidelijke afspraken, komen we ook op terug.

Teun Fransen: autocross volgend jaar misschien geen voetbal. Rekening houdend met thuiswedstrijd. Dit is er moeilijk, bij en voor de knvb. Kan wel aangegeven worden. Maar is moeilijk.

Roel vd Broek: Vraagt naar groter beeldscherm in bestuurskamer. Dit is inmiddels al aanwezig. Hij heeft dat nog niet gezien, alleen de beeldresolutie moet nog worden aangepast.

Willem Lutters: Er is regelmatig een tekort aan materiaal (eten) in de kantine na de wedstrijd. Hoe komt dat?. Bestelling word niet op tijd doorgegeven of gedaan. We hebben een nieuw inkoopbeleid. Nu word er nog over gelachen, maar dadelijk niet meer volgens Willem. Moet beter in de gaten gehouden worden, en op tijd besteld.

Jose vd Heijden: Kunnen er trainingspakken komen voor de jeugd. (shirt 1e via sportshor Laarbeek). 20% standaard korting. Ook trainingspakken hetzelfde als 1e. Zijn we nog mee bezig.
Verder wil ze graag weten of er nog oude shirts zijn voor de verkoop, voor bijv. trainingen. Word bekeken, maar voorlopig denken we niet.

Tiny Beckers: Bedankt het bestuur voor het huldigen en een attentie bij zijn 60 jarig lidmaatschap van de vereniging afgelopen jaar. Door zijn ziekte kon het niet tijdens de jaarvergadering. Dit is naderhand bij Tiny thuis gebeurt.

Hans vd Heijden: ik vind dat er weinig in het Gemerts Nieuwsblad staat omtrent de vereniging. Herman de Groot zegt hierop dat het ook een probleem is met kaarten, wordt wel ingestuurd, nu zelfs ook naar Gemert/Bakel. Blijkbaar mag maar 1 persoon per vereniging dit insturen. Wordt uitgezocht.

Cos Schrama: vraag al beantwoord.

Aankomende zaterdag komen ze weer bij elkaar voor het Ploegefist.

Pieter Ploegmakers informeert naar evt. renovatie douches. Frank en Martien geven hier een korte uitleg over. De Bal is teruggekaatst naar de Gemeente. Die hebben hun beleid over boord gezet, en zijn weer opnieuw begonnen. We hebben nog niets gehoord. En we wachten nog even af.

Rob vd Eijnden geeft aan dat de gemeente in het verleden een project heeft bedacht als maatschappelijke stage voor scholieren, ivm bouw enz. Dit is echter al weer lang verdwenen. Was ook niet haalbaar.

Contributieverhoging miv volgend seizoen: Geopperd word om de contributie om de drie jaar met 2% te verhogen. Hier is alleen Puck op tegen. Voorstel word aangenomen.

Françoise, bedankt alle vrijwilligers en sponsors voor hun werk en steun.

Verder iedereen hier voor het aanwezig zijn, en er is nog een drankje vanuit de club.

Hiermede sluit ze deze vergadering.

Toevoeging TC, Complexcom. En Jeugdbestuur.

Voetbal:
Het eerste had een goed seizoen, maar zwakte de laatste wedstrijden af, waardoor we een leuke klassering mis liepen. Dit seizoen beginnen we goed, alleen niet constant, waardoor we al paar punten verspelen.
Het tweede had voetballend een beter seizoen, ondanks een grote ziekenboeg. Het had moeite met afmaken, lieten daardoor veel punten liggen. Dit seizoen starten ze beter, elftal lijkt beter in balans, pakken nu ook in het begin punten. Is het lek boven?
Het derde was in een leuke competitie ingedeeld, met wat gelijkwaardige tegenstanders. Dan kun je ook wat punten pakken. Dit seizoen lijkt de indeling stuk zwaarder, buiten die strijd, blijft de strijd om wekelijks genoeg spelers bijeen te krijgen net zo zwaar.

De trainer:
Vorig seizoen begonnen met nieuwe trainer, een heel ander type als de voorgaande, niet in basisstructuur maar wel een andere benadering. Buiten dat steekt hij niet alleen veel energie in 1 en 2, waar hij probeert hij met zijn visie de elftallen stappen te laten maken. Ook is hij betrokken bij de jeugd, vooral bij de oudere jeugd, waar de doorstroming van moet komen, om daar de basis te leggen. Dit in een samenwerking met jeugdbestuur. Vorig seizoen door onderbezetting zichzelf meerdere keren beschikbaar gesteld om tussen de palen te gaan staan. Als voorbeeld ook een wedstrijd fluiten bij de jeugd en achter de bar bij t ploegefist. Vanuit TC kan ik alleen maar zeggen dat we blij zijn dat Maikel het club gebeuren zo oppakt. Het ziekenhuis kan hem nog net enkele dagen weghouden.

De TC carrousel:
Sinds vorig seizoen de nodige wisselingen, hiervan kleine opsomming, schiet me niet af als ik wat vergeet:
Nieuw: TC lid, trainer voor 1 en 2 , 2 x assistent trainer voor 1, 3x vlagger bij 1, 2 leiders bij 2 en een 3e leider bij 2, leider bij 3
Wisseling: vlagger 2 verhuist naar 3, vlagger 3 wordt leider 3,
Gestopt: leider 3, keeperstrainer, scheidsrechter maar toch niet helemaal (Harrie).
Gaat stoppen: TC lid/wedstrijdsecretaris

Vacatures:
TC lid/wedstrijdsecretaris, een keeperstrainer, een vlagger bij 2 en scheidsrechter(s).

Denk dat het goed is dat we met enige regelmaat wisselen van samenstelling. Met dezelfde redenen, dat we om de zoveel jaar van hoofdtrainer moeten wisselen. Hoop alleen dat het iets meer gespreid kan worden. Zoveel wisselingen op korte duur is toch een heel aangaan.
Dit zeg ik niet om op Roel vd Broek in te praten om nog een jaar wedstrijdsecretaris te blijven. Al blijf ik het jammer vinden dat hij ons verlaat. Gelukkig blijft hij wel actief als scheidsrechter.

Jeugdcommissie:
De samenwerking met jeugdcommissie loopt goed. Afspraken over gebruik maken van jeugdspelers Ook hier blijft een zoektocht naar jeugdtrainers.
Senioren van 1 en 2 fluiten wedstrijden bij de jeugd, elke competitie helft een nieuwe lijst. Vorig seizoen op een enkeling na is dit goed verlopen, waarvoor mijn dank.

Dankwoordje:

Aan allen die TC hebben bijgestaan en mede gezorgd hebben dat we weer een mooi seizoen van kunnen maken, de scheidsrechters, vlaggers, trainers, de lijnentrekkers en andere van complexcommissie, Leo onze consul, Harrie voor ontvangen scheidsrechter, ons publiek, de sponsoren, de rest van de commissies, niet te vergeten de poetsdames die het toonbaar houden en een ieder die ik vergeten mocht zijn.

LEDENVERGADERING 2016

Beste leden,

In de afgelopen ledenvergadering van 2015 , is gemeld dat o.a. de keuken en de kleedlokalen , broodnodig aan
renovatie / vernieuwing toe zijn.
De keuken hebben we de afgelopen winter onderhanden genomen.
Plannen zijn gesmeed en de daarbij nodige financiële middelen zijn gevonden , mede door toedoen van enkele
bedrijven die hierbij het totale nodige budget compleet gemaakt hebben.
Hierbij dank ik nogmaals de volgende firma’s :
Marinus Verheggen , Ronald en Harrie van den Akker , Dutech Gerben van Duijnhoven en tegelhandel
van de Rijt te St. Anthonis.
Ook andere personen hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de vorm van veel handwerk nl:
Riena van den Heuvel ,Herman en Simon de Groot , Francoise van de Broek en Toon van den Akker.
Door jullie inzet heeft Fiducia een prachtige nieuwe keuken ter beschikking voor de komende jaren.
Allen hartelijke dank hiervoor.

De kantine.

Het bestuur van Fiducia heeft de huisregels omtrent het reilen en zeilen betreffende de kantine aangepast cq vernieuwd.
O.a. het aankoopbeleid van goederen en we zijn overgestapt van biermerk Bavaria naar Amstel.
Hierdoor is de tapinstallatie alsmede de koelinstallatie aangepast cq verwijdert.
De berging waarin de koelinstallatie stond is hierdoor enorm ruimtelijker geworden en bied hierdoor andere
mogelijkheden.
Een likje verf op de muren en nu nog het plafon in orde brengen.
Dan zijn weer 2 ruimte’s weer up to date.

Kleedlokalen en warmwatervoorziening.

Zoals jullie wten zijn de kleedlokalen erg verouderd.
Tot nu toe hebben we de zaak moeizaam draaiende weten te houden.
Echter de problemen stappelen zich op ook wat de warmwatervoorziening betreft.
Door gedegen onderzoek te laten verrichten , blijkt dat nagenoeg ales is versleten.
Vervanging wordt steeds noodzakelijker.
Recentelijk heeft het bestuur wat gelden weten te genereren door een aanvraag neer te leggen via het dorpsoverleg bij de Rabobank.
De Rabobank heeft inmiddels de goedkeuring hierover gegeven en worden de financiën overgemaakt aan Fiducia.
Met dit mooi bedrag is een goed begin gemaakt om de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen ,zodat we terzijner tijd de kleedlokalen totaal kunnen vernieuwen.
Meer onderzoek moeten nog gedaan worden om de totale kosten inzichtelijk te krijgen.
Wanneer een concreet plan op tafel ligt en de daarbij horende gelden aanwezig zijn , kunnen we dit wellicht
de komende tijden gaan verwezenlijken.

De Fiducia-werkdag.

Afgelopen zomer hebben we weer een algemene werkdag voor Fiducia-leden georganiseerd.
De opkomst was mager helaas.
Toch hebben we een deel van de opgestelde onderdelen op de lijst weten te realiseren.
Het weer heeft hierin ook wat roet in het eten gegooid.
Des ondanks hebben we met z’n allen , die zich beschikbaar hebben gesteld om mee te helpen , belangrijke
zaken weten te realiseren cq af te ronden.
Diegene die hierbij betrokken zijn geweest , dank ik hierbij nogmaals voor jullie bijdrage.

Jeugddoelen.

Door veelvuldig gebruik waren 2 jeugddoelen aan vervanging toe.
Deze zijn inmiddels vervangen door nieuwe stevigere exemplaren.
Het zijn jeugddoelen ,bestemt voor onze jeugd en niet voor de senioren omdat de doelen niet bestand zijn
tegen grotere krachten.
Daarom vragen wij , het bestuur , om deze dan ook alleen te gebruiken voor onze jeugd.

Ondanks de doelen van aluminium gemaakt zijn , blijven het zware dingen die regelmatig verplaatst moeten worden.
We zijn opzoek naar een oplossing die het verplaatsen makkelijker moet maken , indien onvoldoende mensen
aanwezig zijn , wat meestal zo is.
Aan jullie de vraag om ons te helpen met genieuze oplossingen te bedenken , om dit probleem mede mee op te lossen.
Dure oplossingen zijn beschikbaar , te koop , maar Fiducia kan zich dit niet permitteren.

Tot slot

Ik dank alle mensen die Fiducia het afgelopen jaar gelopen heeft in welke grote en vorm dan ook.
De complex-leden dank ik bijzonder voor jullie trouwe opkomst , enorme inzet , betrokkenheid en plezier.

Jaarverslag jeugdbestuur Fiducia / Elsendorp seizoen 2015 en 2016

September 2015.
In deze maand zijn we gestart met de bekerwedstrijden en de competitie. Samen als 1 jeugdbestuur met Elsendorp hebben we getracht om nieuwe gelijkwaardige teams samen te stellen. Als jeugdcommissie hebben we onze taken en verantwoordelijkheden verdeeld.

November 2015.
Op maandag 30 november jl. heeft de pieten training plaats gevonden, voor de jongere jeugdleden onder ons. De avond is gehouden in de Rips. Op deze avond hebben we 2 pieten mogen verwelkomen. De kinderen vanaf de MF, F en E hebben hier aan deelgenomen. De overige teams B, C, D, leiders en trainers hebben een chocolade letter van de sint en piet mogen ontvangen.
De kosten zijn verdeeld over 2 verenigingen, voor ons een speciaal woord van dank aan de club van 50. Ze hebben voor ons deze avond mogelijk gemaakt.

December 2015.
De C1 is in het najaar kampioen geworden. We hebben dit met de jongens op een leuke wijze gevierd. De jongens hebben om die reden een teamuitje gehad. Zowel de club van 50 en Elsendorp hebben dit samen bekostigd, onze dank hiervoor.
dank.
Ook dit jaar hadden we weer een prinses in ons midden vanuit de meiden voetbalteam. Uiteraard hebben we hiervoor de recepties bezocht en hen vanuit de vereniging een kleine attentie aangeboden.

Mei 2016.
De C2 is in het voorjaar kampioen geworden. We hebben dit met de jongens op een leuke wijze gevierd. De jongens hebben om die reden een teamuitje gehad. Zowel de club van 50 en Elsendorp hebben dit samen bekostigd, onze dank hiervoor.

Juni 2016.
Dit jaar hebben we een jeugdkamp georganiseerd in de Rips. Het kamp is voorspoedig verlopen en alle kinderen hebben ontzettend genoten van dit geweldige weekend. Onze dank gaat uit naar iedereen die op wat voor manier dan ook, hier aan mee heeft gewerkt. Nogmaals bedankt.

Bijzonderheden:
Ook dit jaar hebben we de jeugd ingezet voor verschillende activiteiten voor onze vereniging. Ook hebben we hulp mogen ontvangen van onze senioren.
– De C1 en de C2 hebben we ingezet op zaterdag ochtend voor het fluiten van verschillende wedstrijden bij onze jongere jeugdelftallen, jongens bedankt hiervoor.
– De B1 is ingezet bij de kassa en lootjes verkoop op zondag bij Fiducia 1, jongens bedankt hiervoor.
– Senioren bedankt voor het fluiten van verschillende wedstrijden voor onze jeugd.
– Keith bedankt voor het geven van keeperstraining en begeleiding aan onze jeugd.
– Dit jaar hebben we 5 jeugdbestuursvergaderingen gehad. Waarvan 2 vergaderingen met een lid van de TC en alle twee de hoofdtrainers van Fiducia en Elsendorp. Verder hebben we 2 informatieavonden gehouden voor de trainers en leiders. Vanuit de hoofdtrainer hebben we de benodigde informatie ontvangen om onze trainers zo goed mogelijk advies en tips te geven over ”hoe geef ik een training en wat zijn de beste methodes passend bij de leeftijd”. Onze dank hiervoor.

Verder een woord van dank aan al onze vrijwilligers in de vorm van leiders, trainers, ouders, en alle andere vrijwilligers die ons hebben bijgestaan. Leo en Hans voor het verzorgen van de velden, tijdens de thuiswedstrijden. Tot slot bedankt Toon vd Akker voor het inspringen in de kantine wanneer nodig.