RKVV Fiducia

Verslag jaarvergadering 2017

Verslag jaarvergadering 2017

Geplaatst op: 29/09/2018

Jaarvergadering Fiducia 25 oktober 2017

Aanwezig: 19 leden
Afgemeld: 17 leden.

Bart Martens ziek gemeld. Rest bestuur aanwezig.

Françoise opent de vergadering. Zij maakt excuses ivm het vergissen van de tijd waardoor we niet binnen konden.

De vergadering wordt begonnen met 1 minuut stilte voor Albert Peeters, lid van onze vereniging, oud lid van div. commissies, jeugdleider/trainer en trouw supporter van zijn zoons, Toon Timmermans, lid van de veteranen geweest, jeugdleider, en veel voor de club van 50 gedaan. Hans Eijsbouts, oud voorzitter en sponsor.

Notulen vorige vergadering stonden op de site, hierover waren geen op of aanmerkingen.

Financieel verslag: Toon van Zeeland geeft door middel van power point een presentatie en uitleg over het financiële plaatje van onze vereniging en de stichting. We hebben een positief resultaat van ongeveer € 4000,-. We hebben aan de stichting dus +/- €4600 overgehouden.
Liquide middelen momenteel €18000.-.

Er komt een opmerking van Herman de Groot, dat dat mooi is, er komt waarschijnlijk een grote oisekosten post aan omdat de sloten zeer slecht zijn. Er valt niet veel meer aan te repareren.

Bestuursverkiezing: er hebben zich geen nieuw kandidaten aangemeld. Er volgt een stemming voor Martien, Eduard, Françoise, en Erika (als nieuw lid voorgedragen voor de jeugd).
De stembriefjes worden uitgedeeld, er wordt gestemd, en ze worden opgehaald en in de pauze geteld, door Janneke Geurts van Kessel en Martijn van Leuken.

Uitslag: Françoise: 23 voor, 3 tegen, 1 blanco
Martien: 26 voor, 1 tegen.
Eduard: 22 voor, 3 tegen, 2 blanco
Erika: 27 voor.
Erika welkom bij ons bestuur, en voor de andere gefeliciteerd en weer een fijne tijd.

Kascontrole: dit is gedaan door Bart vd Aa, Hans vd Heijden, en Peter Willems, ism Toon van Zeeland.
Goedgekeurd, door deze mensen. Bedankt voor jullie controle. Voor Bart was dit de laatste keer. Bart bedankt voor je samenwerking. Nieuw lid kascontrole Teun Gerrits.

Opmerking Hans vd Heijden. Door betere uitleg was het werken van de stichting veel duidelijker als vorig jaar.

Pauze: iedereen geniet even van een drankje.

Huldiging jubilarissen: we hebben dit jaar drie personen die 25 jaar lid zijn van onze vereniging. Dit zijn Johan Brouwers, Roel van Oirschot, en Teun Gerrits.
Françoise doet een woordje over hun carrière bij onze vereniging en overhandigd aan hun een oorkonde met een bos bloemen. Roel is wegens ziekte afwezig, de oorkonde en bloemen worden bij hem bezorgd.
Commissies: namens de jeugd Erika van Bakel

Jaarverslag jeugdbestuur Fiducia / Elsendorp seizoen 2016 en 2017

Voor aanvang nieuw seizoen hebben we samen als jeugdbestuur getracht om gelijkwaardige teams samen te stellen. Teams variërend van de mini’s tot JO19-1 team. Alle taken zijn onder de jeugdbestuursleden verdeeld. Ook dit jaar hebben we voor de jeugd verschillende activiteiten georganiseerd.
– Op de eerste trainingsavond hebben we alle ouders van de jeugdleden uitgenodigd om kennis te maken met elkaar, bijzonderheden zijn besproken en afgesproken.
– Op maandag 28 november 2016, heeft de pieten training plaatsgevonden, voor de jongere jeugdleden onder ons. De avond is gehouden in Elsendorp. Op deze avond hebben we 2 pieten mogen verwelkomen. De kinderen vanaf de mini’s JO9 en JO11 elftallen hebben hier aan deelgenomen. Dit was een leuke avond en the kids hebben genoten.
– Tijdens de winterstop, teambuilding hebben we voor bijna alle jeugdteams een Boks kliniek georganiseerd bij Max van de Pas.
– Dit jaar hebben we een jeugdkamp georganiseerd in Elsendorp. Het kamp is voorspoedig verlopen en alle kinderen hebben ontzettend genoten van dit geweldige weekend. Onze dank gaat uit naar iedereen die op wat voor manier dan ook, hier aan heeft meegewerkt. Nogmaals bedankt. Tijdens di t weekend hebben we ons eerste jubileum gevierd. Onze jeugdafdeling is dit jaar 5 jaar samen met Elsendorp.
– IVM dit jubileum hebben we getracht om een leuke activiteit te organiseren voor de andere jeugdelftallen, helaas is deze activiteit geannuleerd i.v.m. te weinig opgaves.
– Mei 2017 zijn de JO19 voorjaarskampioen geworden, dit hebben we samen gevierd in Elsendorp.
– Juni 2017 hebben we op een passende wijze afscheid genomen van Riena v.d. Heuvel en Angelique van den Berg. Alle 2 de dames hebben zelf besloten om te gaan stoppen met ingang van het nieuwe seizoen. Riena en Angelique ontzettend bedankt voor jullie hulp, bijdrage en betrokkenheid bij onze jeugdafdeling. Namens de jeugdleden hebben we een passend presentje aangeboden. In juli 2017 hebben we Chantal v.d. Heuvel mogen verwelkomen als nieuw jeugdbestuurslid zitting namens Fiducia. We wensen Chantal veel succes.
Ook dit jaar hebben we de jeugd ingezet voor verschillende activiteiten voor onze vereniging. Ook hebben we hulp mogen ontvangen van onze senioren.
– De JO15 en JO19 hebben we ingezet op zaterdag ochtend, voor het fluiten van verschillende wedstrijden bij onze jongere jeugdelftallen.
– De JO17 is ingezet bij de kassa en lotjes verkoop op zondagmiddag bij Fiducia 1.
– Inzet senioren voor het fluiten van verschillende wedstrijden van de hogere jeugdteams, al was het voor de jeugd af en toe een verrassing of de scheids zou komen.
– Afgelopen jaar ebben we veel hulp mogen ontvangen van de jeugdleden in de vorm van een maatschappelijke stage. Wekelijks hebben 3 jongens stage gelopen en hulp geboden tijdens de trainingsavonden van de JO9-1G, JO11-1G en JO11-2G. 8 personen hebben maatschappelijke stage gevolgd tijdens het voetbalkamp.
– Dit jaar hebben we in totaal 5 jeugdbestuursvergaderingen gehad. Waarvan 2 vergaderingen met alle 2 de hoofdtrainers van RKVV Fiducia en VV Elsendorp. Verder hebben we 2 informatie avonden gehouden voor de jeugdtrainers en leiders. Vanuit de hoofdtrainer Jaarverslag jeugdbestuur Fiducia / Elsendorp seizoen 2016 en 2017

– Voor aanvang nieuw seizoen hebben we samen als jeugdbestuur getracht om gelijkwaardige teams samen te stellen. Teams variërend van de mini’s tot JO19-1 team. Alle taken zijn onder de jeugdbestuursleden verdeeld. Ook dit jaar hebben we voor de jeugd verschillende activiteiten georganiseerd.
– Op de eerste trainingsavond hebben we alle ouders van de jeugdleden uitgenodigd om kennis te maken met elkaar, bijzonderheden zijn besproken en afgesproken.
– Op maandag 28 november 2016, heeft de pieten training plaatsgevonden, voor de jongere jeugdleden onder ons. De avond is gehouden in Elsendorp. Op deze avond hebben we 2 pieten mogen verwelkomen. De kinderen vanaf de mini’s JO9 en JO11 elftallen hebben hier aan deelgenomen. Dit was een leuke avond en the kids hebben genoten.
– Tijdens de winterstop, teambuilding hebben we voor bijna alle jeugdteams een Boks kliniek georganiseerd bij Max van de Pas.
– Dit jaar hebben we een jeugdkamp georganiseerd in Elsendorp. Het kamp is voorspoedig verlopen en alle kinderen hebben ontzettend genoten van dit geweldige weekend. Onze dank gaat uit naar iedereen die op wat voor manier dan ook, hier aan heeft meegewerkt. Nogmaals bedankt. Tijdens di t weekend hebben we ons eerste jubileum gevierd. Onze jeugdafdeling is dit jaar 5 jaar samen met Elsendorp.
– IVM dit jubileum hebben we getracht om een leuke activiteit te organiseren voor de andere jeugdelftallen, helaas is deze activiteit geannuleerd i.v.m. te weinig opgaves.
– Mei 2017 zijn de JO19 voorjaarskampioen geworden, dit hebben we samen gevierd in Elsendorp.
– Juni 2017 hebben we op een passende wijze afscheid genomen van Riena v.d. Heuvel en Angelique van den Berg. Alle 2 de dames hebben zelf besloten om te gaan stoppen met ingang van het nieuwe seizoen. Riena en Angelique ontzettend bedankt voor jullie hulp, bijdrage en betrokkenheid bij onze jeugdafdeling. Namens de jeugdleden hebben we een passend presentje aangeboden. In juli 2017 hebben we Chantal v.d. Heuvel mogen verwelkomen als nieuw jeugdbestuurslid zitting namens Fiducia. We wensen Chantal veel succes.
– Ook dit jaar hebben we de jeugd ingezet voor verschillende activiteiten voor onze vereniging. Ook hebben we hulp mogen ontvangen van onze senioren.
– De JO15 en JO19 hebben we ingezet op zaterdag ochtend, voor het fluiten van verschillende wedstrijden bij onze jongere jeugdelftallen.
– De JO17 is ingezet bij de kassa en lotjes verkoop op zondagmiddag bij Fiducia 1.
– Inzet senioren voor het fluiten van verschillende wedstrijden van de hogere jeugdteams, al was het voor de jeugd af en toe een verrassing of de scheids zou komen.
– Afgelopen jaar ebben we veel hulp mogen ontvangen van de jeugdleden in de vorm van een maatschappelijke stage. Wekelijks hebben 3 jongens stage gelopen en hulp geboden tijdens de trainingsavonden van de JO9-1G, JO11-1G en JO11-2G. 8 personen hebben maatschappelijke stage gevolgd tijdens het voetbalkamp.
– Dit jaar hebben we in totaal 5 jeugdbestuursvergaderingen gehad. Waarvan 2 vergaderingen met alle 2 de hoofdtrainers van RKVV Fiducia en VV Elsendorp. Verder hebben we 2 informatie avonden gehouden voor de jeugdtrainers en leiders. Vanuit de hoofdtrainer hebben we de benodigde informatie ontvangen om onze jeugdtrainers zo goed mogelijk te voorzien van advies en tips.
– Verder een speciaal woord van dank aan al onze vrijwilligers in de vorm van jeugdleden, hoofdtrainer, leider, jeugdtrainers, ouders, complexcommissie, de club van 50 en Fiducia voor de financiële bijdrage en alle andere senioren vrijwilligers die onze jeugd heeft bijgestaan op wat voor manier dan ook.


– Namens de jeugd Erika van Bakel.

De Technische Commissie,

Om maar door te pakken op de vergadering van vorig jaar fiducia 1 heeft alsnog een moeilijk, redelijk teleurstellend seizoen gekend. Daar kunnen we excuses gaan zoeken in teveel blessures, een team wat behoorlijk verjongd is , het dubbeltje dat net niet onze kant op viel. Andere noemen de trainer, tc/ts, of is het zoals wij denken, dat we een kleine vereniging hebben met weinig onderlinge concurrentie, waardoor enige zekerheden ontstaan waarvan je afhankelijk wordt in bepaalde situaties. Dan kiezen we er dit seizoen voor om jeugd door te laten stromen zodat we dit probleem kunnen op vangen, de selectie wordt groter, meer concurrentie, maar dan lopen we na alweer een 5 tal blessures en een afmelding tegen hetzelfde probleem. Dan moet je weer keuzes maken, omdat je niet kunt beschikken over je basiselftal. Waardoor we wisselvallig presteren.
We kunnen aan motivatie en inzet sleutelen, of er fel bovenop gaan zitten. Er zijn altijd wel mensen die zich dan ergens aan storen. We hebben het in het jaar van promotie gezien, je legt de lat op prestatie en resultaat. Daar had je de trainer voor, die voor het doel promotie ging en daar mocht alles voor wijken. Richtte zich op 1 team. Kon dat zo laten voetballen dat we t doel haalde. Waar ik achter stond, omdat ik het nodig vond een keer resultaat te boeken. Het leverde destijds ook de nodige onrust.
Nu met onze huidige trainer, gekozen voor een andere aanpak, die zijn visie over een breed vlak uiteen zet. Hij heeft oog voor 1, 2 en 3 (waar hij zelfs enige malen mee speelt). Ook bij de jeugd draagt hij zijn steentje bij. Waar ik alleen maar mee wil aangeven, dat het resultaat dan wat langer op zich zal laten wachten dan dat je mag verwachten als we weer alleen naar 1 kijken.
bij fiducia 2 die in de tijd van promotie met hangen en wurgen overeind bleef, zie je dat dit elftal zich aan t herpakken is, maakte onder begeleiding van Ivo met zijn 2 companen een hele mooie tweede seizoenshelft mee. Ze lijken dit op een paar schoonheidsfoutjes na door te trekken in begin van dit nieuwe seizoen.
bij fiducia 3 met een enorme selectie bleef het wekelijks puzzelen. Al denk ik dat we niet ontevreden op seizoen terug mogen kijken, als je elke week in een andere formatie speelt, wat niet komt door het rouleren. Dit seizoen begonnen ze sterk met een grote overwinning in Westerbeek. Er zijn een paar versterkingen bij gekomen, waardoor het puzzelen hopelijk wat minder wordt. De ontevredenheid die vorig jaar bij de vergadering werd geuit, is vorig seizoen door aantal spelers van 3 zelf opgelost. Zijn gewoon zelf gaan trainen zoals gevraagd, hebben na verloop gewoon kunnen aansluiten bij het tweede elftal zoals besproken. Wat we dit jaar hebben doorgezet.
Bij jeugd en met jeugdcommissie loopt de samenwerking goed. Op een paar afwezige met fluiten na, en t niet kunnen helpen met invulling van benodigde trainers. Het blijft lastig om jeugdtrainers te werven. De nieuwe opzet voor werving vrijwilligers loopt. Vooral voor de korte termijn, wedstrijd fluiten e.d.. Voor taken voor de lange termijn, trainers, leiders, commissieleden en bestuursleden valt het niet mee.
Kortom, het wil niet zeggen dat ik met de progressie die we in de breedte behalen, het resultaat van het eerste elftal goed praat. Immers daar zijn we samen met trainer ook verantwoordelijk voor. Maar neem de trainer, hij staat voorop, geeft voorbeeld, is er voor andere dan alleen 1, lost problemen op, pakt ook bij vrijwillige zaken zijn deel, neemt initiatief (snert toernooi, kick off). Als goed voorbeeld doet volgen, en we zien al deze eigenschappen terug in een wedstrijd, dan denk ik dat het dubbeltje nog naar de goede kant moet vallen. Het zit er in, voetballend worden we beter, het komt er alleen nog niet altijd uit.

De TS
Ook dit jaar weer veel verandering binnen de Technische Staf
Rob Noijen door verhuizing en opleiding brandweer gedurende seizoen taak terug gegeven als leider bij 3. Dit is zo goed als mogelijk ingevuld door Martijn van Leuken. Waar ik het jammer vond dat er uit groep langdurig geblesseerde dit niemand met Martijn heeft opgepakt. Weet niet of hier bij stil is gestaan door Martijn, dan wel t elftal.
Dit seizoen pakt Frans Ploegmakers dit samen met Martijn op. Zal er geen label trainer leider aan vast willen hangen, dit is immers niet besproken.
Frans komt van Fiducia 2 waar hij taak als leider neer legt, net als Ronald. Ivo legt hierin de taak als leider/trainer neer.
Ivo hebben we kunnen behouden binnen de TC, in een adviserende rol.
Bij twee is Jurjen van Veen voor de groep komen staan als leider /trainer.
En het nieuws wat er uit springt houden we voor het laatste, Hans heeft na alle seizoenen langs de lijn de vlag laten liggen. Heb er nog samen met hem over gehad, maar we schatten na een jaar of 23. Hans heel veel bedankt voor al die jaren. We hebben hem gelukkig niet hoeven laten gaan, hij is aangesloten binnen TC om het wedstrijdsecretariaat van Roel over te nemen.

Dan over mijzelf, schrijf dit terwijl er misschien op het moment dat ik dit lees een uitslag is over een eventuele herverkiezing voor mij binnen de TC. Wat ook de uitslag is, Is het niet, is het goed, kan ik stuk lezen overslaan. Is het wel dan kan ik zeggen dat het ergens niet verwacht had, gezien kritiek op afwezigheid op zondag en resultaat van 1. Ik zie mezelf ook geen heel nieuw termijn volmaken. Niet omdat ik er geen zin in heb, ben in principe niet klaar, want we behalen nog niet t gewenste resultaat. Ook ik denk dat ik het druk heb, gekozen voor een vak waarin je 7 dagen per week werkt, twee dochters met 5 hobby’s buiten De Rips waar men ook vrijwilligerswerk verwacht, vrouw met onregelmatige diensten vooral om t weekend, nog zitting in een andere stichting, nog wat zaken lopen, je kent t wel, de gangbare redenen. Verder omdat ik denk dat ik binnen deze functie ook maar een passant ben. Afgezien of ik het goed, of niet goed doe, vind ik dat we moeten voorkomen dat we vastroesten aan een persoon met zijn ideeën. Vanuit mijn oogpunt doet verandering van spijs eten. Dan zit ik bijna aan mijn houdbaarheidsdatum.

Van 1 kant kijk ik op naar mensen die hier al vele jaren langer een taak uitvoeren dan dat ik een taak uitvoer. Zo lang ze het met plezier doen ben ik niet degene die ze daarin tegen houd. Van de andere kant zou ik daar graag andere mensen bij zien, zodat bij deze personen de “moet”of wel, het “ dat doen hun wel” er vanaf is, zodat ze nog jaren een echte vrije vrijwilliger kunnen zijn.

Dan wil ik ook even stil staan bij Leo, die afscheid heeft genomen als consul. Waar we jaren lang ontzettend veel plezier beleefd hebben aan zijn inzet, met alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Leo ook vanuit Technische staf nemen we een petje af, bedankt.
Om hier meteen de vacature voor consul nog maar eens te benoemen. Vrees niet, we zoeken geen nieuwe Leo, die het op zijn manier geweldig heeft gedaan. We zoeken een nieuwe consul die het op zijn manier geweldig wil gaan doen.

Rest mij een dankwoordje aan;

Allen die TC/ TS hebben bijgestaan en mede gezorgd hebben dat we weer een mooi seizoen van hebben kunnen maken, de scheidsrechters, vlagger, trainers, de lijnentrekkers en andere van complexcommissie, Harrie voor ontvangen scheidsrechter, ons publiek, de sponsoren, de rest van de commissies, niet te vergeten de poetsdames die het toonbaar houden en een ieder die ik vergeten mocht zijn.

Dat we een mooi resterend seizoen mogen hebben

Eduard, bedankt.

Sponsorcommissie Fiducia

a) Afgelopen 2 jaren zijn we hard aan het werk geweest om de benodigde documentatie up to date te maken en te houden.
Zodat alle sponsors concreet weten wat ze van ons mogen verwachten en voetbalclub Fiducia op de hoogte is van de zaken die lopen bij de diverse sponsoren. En de afspraken hierin duidelijk en helder zijn voor beide partijen.
Ook voor de financiële administratie zijn er overzichten gemaakt, waarop direct te zien is welke facturen verstuurd zijn en wat er betaald is. Alle contracten zijn doorlopend en hoeven dus niet iedere 3 jaren vernieuwd te worden, wat ontzettend veel werk scheel voor de commissie en hem/haar eventuele opvolgers. Zou een sponsor willen stoppen, mogen ze het initiatief nemen en de club hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. De actuele situatie zoals de stand nu is:

b) We hebben als voetbalclub 56 betalende bord sponsoren , wat in totaal een bedrag binnen brengt voor de club van € 5750,-
We hebben als voetbalclub 13 betalende shirt sponsoren, wat in totaal een bedrag binnen brengt voor de club van € 2.940,-
We hebben als voetbalclub 8 speciaal sponsoren, wat in totaal een bedrag binnen brengt voor de club van € 1.300,-
In totaal zijn de sponsor opbrengsten voor de club jaarlijks € 9.990,-

Dit is 250 % van het bedrag , van wat bekend was 24 maanden terug. Er zijn gigantische stappen gezet.

c) Voor 2018 en 2019 moeten er enkele shirt contracten worden herzien, maar hier gaan we de sponsors van nu voor benaderen om voort te zetten.

d) Concreet is het zo als we nog een enkele bord sponsor bij krijgen, dan hangt het aanwezige rek voor borden aan het hoofdveld vol.

e) Start seizoen 2018 -2019 gaan we weer een sponsor dag organiseren, zoals de plannen nu zijn. Dit event willen we om de 2 jaar organiseren.

Met vriendelijke groet,

Bedankt Frans (vervanger van Bart).

Complexcommissie: Frank

LEDENVERGADERING 25-10-2017
Verslag Complexcommissie. Geachte leden.
Afgelopen jaar was het voor Fiducia een zwaar jaar met veel schades met daarbij
horende hoge kosten.
Allereerst gingen de ballenvangers op het hoofdveld door de zware storm in het voorjaar tegen de vlakte. De construc e van de ballenvangers was niet opgewassen tegen deze storm mede door toen doen
van de beves gde sponsordoeken.
De ontstane schade moest getaxeerd worden , nadat de gemeente hiervan op de hoogte
was gebracht en mede zorgdrager in de ballenvangers is.
Dit hee echter veel jd gekost om alles weer op de rit te krijgen.
Pomp beregening.
De pomp van de regeninstalla e is bij aanvang van het extreme vroege warme weer , door een technisch mankement uit elkaar geklapt.
Na het openen van de putdeksel , spoot kokend heet water de put uit.
Het leek wel een natuur geiser.
Nadat de stroom was uitgezet en het zaakje voldoende afgekoeld was alsmede het waterpeil in de put ver genoeg gezakt was , kwam de ontstane schade in beeld.
Gesprongen en ontwrichte leidingen waren te zien. Gelukkig bleek later dat de pomp zelf nog goed te func oneren.
Wivo te Deurne hee dit op een cordate wijze snel weten te repareren en konden de speelvelden die erg naar water snakte weer van water voorzien.
Veldverlich ng.
De veldverlich ng hee de nodige kopzorgen gegeven.
Diverse storingen waren veelvuldig de oorzaak dat de veldverlich ng deels of in het geheel niet meer func oneerde.
Dit grote probleem bleek niet eenvoudig te zijn op te lossen.
Waar zit de lek ?
Door een ingeving van iemand , ging men beginnen met graafwerkzaamheden net voor de zomervakan e.
Delen van beschadigde leidingen alsmede oude gietmo en werden als eerste vervangen.
Een erfenis uit het verleden kunnen we stellen.
Dit bleek nog niet voldoende te zijn.

Dutech die hierin een belangrijke bijdrage hee genomen is verder gaan zoeken en hee nog meerdere beschadigde leidingen vervangen.
Dit was voldoende tot op heden , om de storingen het hoofd te bieden.
Gerben bedankt voor je inspanningen hiervoor.
Dit gee maar weer eens aan dat we met een oud complex zi en waarin vele dingen op allerlei fronten grote problemen voortbrengen met hoge nanciële gevolgen.
En we zijn er nog niet. Als voorbeeld : De warmwatervoorziening. De kleedlokalen.
Het alarm op het gebouw is nodig aan vervanging toe. en de centrale verwarming.
Dit betekent dat we nog een lange weg hebben te gaan , om dit de komende jaren verwezenlijkt te krijgen.
Consul en lijner.
Na een imposante carriëre hee een icoon van Fiducia zijn taken neergelegd.
Tijd voor andere persoonlijke jdsbesteding werden maakten de overdracht van zijn takenpakket noodzakelijk en werkelijkheid.
Niets om op af te dingen.
We hebben hierdoor in principe 2 erg belangrijke taken, tot in de perfec e uitgevoerd, verloren zien gaan namelijk het consul schap en hoofdlijner Leo Cornelissen.
Door zijn vakmanschap , betrokkenheid , gezelligheid en vastberadenheid in de complexcommissie
, hee Fiducia een groot persoon verloren.
Het wekelijks belijnen van de velden is een enorme en belangrijke taak en opgave , waarin heel veel jd ingestoken moet worden. Dit samen met het consulschap.
Buiten dit hee Leo nog vele andere randzaken tot zich genomen tot aan het einde van de vorige compe e. Een geweldige presta e.
Graag een enorm applaus voor Leo Cornelissen.
Leo vele malen dank namens Fiducia.
Maar hoe nu verder !!
In de afgelopen winter hee Leo te kennen gegeven te stoppen bij Fiducia.
We zijn begonnen met het zoeken naar personen die deze taken zouden willen overnemen. Echter tot op heden zijn we hierin niet geslaagd.
Het lijnen wordt voorlopig zo goed als mogelijk opgepakt.
De vacature voor consulschap en / lijner staat nog steeds open.

Het is een belangrijke taak die adequaat uitgevoerd moet worden om wekelijks te kunnen voetballen door onze jeugd en senioren.
Daarom vragen we aan jullie om mee te denken / zoeken naar een of meerdere personen
om deze taken te kunnen waarborgen.
Klusjesdag.
De geplande klusjesdag van afgelopen jaar was een blamage.
5 bestuursleden en nog enkele aangemelde personen werden met de vele klussen opgezadeld.
Ongepast en beschamend.!!
We zullen toch met z’n allen een helpende hand bij onze club moeten bieden , willen we het bestaan van Fiducia voor nu en in de toekomst kunnen blijven waarborgen.
Daarom hee het bestuur een takenpakket bedacht en samengesteld om jullie medewerking te krijgen. Zonder jullie hulp kan Fiducia niet blijven bestaan. Dit nogmaals gezegd ,
zodat we kunnen blijven voetballen in ons dorp en mede de lee aarheid ten goede komt.
Tenslo e dank ik de Complexcommissie-leden voor hun grote inzet , gezelligheid en betrokkenheid alsmede die mensen die behulpzaam waren voor Fiducia.

Rondvraag: Frans Ploegmakers, Pieter van Bommel, Gerben van Duijnhoven, Hans vd Heijden, Bart vd Aa.
Frans: Hij vraagt of er sleutels bij kunnen komen. Of dit kan voor zondagmorgen voor Fiducia 3. Frank vd Heuvel antwoord dat er voor gezorgd word.

Vrijwilligers lijst word in de tweede helft langer als nu. Er zijn dan meer taken.

Pieter van Bommel: Lijnen trekken misschien makkelijker maken en sneller. Frank beantwoord: Veel werk ligt bij de gemeente. Leo had als voordeel dat hij dicht bij het vuurtje zat. En hij kon dit melden. Wordt nu opgepakt door complexcommissie maar blijft niet zo. Er zijn flossen bijgehaald en de lijnen ingebrand om te vergemakkelijken.

Gerben: mijn vraag is beantwoord.

Bart vd Aa: kan er handgereedschap bijkomen. Er word een lijst gemaakt en dan bekeken wat er wordt aangeschaft.. Denken aan sponsors.

Hans vd Heijden. Veel geld bij club van 50. Kan hier geen wagentje om goals te versjouwen van gekocht worden.
Antwoord: dit wordt bekeken.

Frans vraagt of er geen gezamenlijke kantine kan komen in de toekomst. Martien antwoord. Dat we worden misleid door gemeente. Al 3-4 keer plan veranderd. 2018 nieuw dak. Maar word ook steeds verschoven.

Roel vd Broek. Afgelastingen: gesprek streekconsul is geweest. Trainingen doen de verenigingen zelf. Wedstrijden door iemand van vereniging of scheidsrechter. Deze bellen dit door naar streekconsul en hij regelt de rest.

We hebben nog niemand van de vereniging gevonden die dit wil doen. Zijn nog zoekende. Geert Dankers wil hierover wel uitleg komen geven aan degene die dit zou willen gaan doen. Keuren velden is niet alleen hoofdveld maar ook de andere velden ook op zaterdag bij de jeugd.

Frank antwoord dat hij misschien wel iemand heeft. Maar die heeft nog bedenktijd gevraagd.

Anders 3 of 4 personen om toerbeurt. Dmv een app. Frans Ploegmakers, Pieter van Bommel, Roel vd Broek en Mark van Zutphen geven zich hiervoor op.

Mededelingen: nog steeds vrijwilligers tekort. Bij club van 50, complex, het blijft een probleem;

Ploegefist. Er komt een mail en je kunt je opgeven bij Francoise.

Er komt een vrijwilligersavond op 9 december. Dit voor alle vrijwilligers van de commissies.

Iedereen bedankt voor jullie bijdrage aan onze vereninging en speciaal onze vele vrijwilligers.

De voorzitter sluit de vergadering.