RKVV Fiducia

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Geplaatst op: 24/10/2018

Geachte leden van RKVV Fiducia.

Op woensdag 14 november 2018 vindt onze algemene ledenvergadering plaats in de kantine op “sportpark De Blaarpeel”. De vergadering zal beginnen om 20.00 uur.

Op de agenda staan de volgende punten:

 Opening door de interim voorzitter Rob vd Einden

 Het vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar. De notulen zijn beschikbaar op de website van Fiducia: http://www.fiducia-online.nl/

 Het financiële verslag.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Frank vd Heuvel
Aftredend en herkiesbaar Toon van Zeeland
Mocht u zelf in het bestuur plaats willen nemen, dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris met bijvoeging van 3 handtekeningen en ten minste 1 week voor aanvang van de vergadering.

– De kascontrole.
– Pauze.
– Huldiging jubilarissen.
– Het woord aan de commissies.
– Rondvraag.
– Afsluiting van de vergadering.

Natuurlijk hopen wij dat u allen aanwezig kunt zijn op de vergadering. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen graag afmelden bij Riena vd Heuvel. Dit kan per mail h.vandenheuvel1@telfort.nl of per telefoon 06-21868662.

STELLING VAN DE AVOND: HAALT RKVV FIDUCIA HAAR 75 JARIG BESTAAN NIET……?

Namens het bestuur Het secretariaat.